Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước C330M (WVTR, ISO 15106-03)

Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước C330M được thiết kế để đo lường sự thẩm thấu hơi nước của các loại màng nhực, tấm, giấy, bao bì và vật liệu liên quan đến đóng gói trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, các hóa chất sử dụng hàng ngày, các ngành công nghiệp điện hoặc quang điện. Thiết bị sử dụng cảm biến phân tích khí thế hệ mới của Labthink giúp nó đạt đến độ chuẩn xác và ổn định ở cấp độ cao trên toàn thế giới.

  • C330M