Máy kiểm tra độ thẩm thấu oxy C230G

Máy kiểm tra độ thẩm thấu oxy C230G được thiết kế để đo lường sự thẩm thấu oxy của các loại màng nhực, tấm, giấy, bao bì và vật liệu liên quan đến đóng gói trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, các hóa chất sử dụng hàng ngày, các ngành công nghiệp điện hoặc quang điện. Thiết bị sử dụng cảm biến phân tích khí thế hệ mới của Labthink giúp nó đạt đến độ chuẩn xác và ổn định ở cấp độ cao trên toàn thế giới.

Máy kiểm tra độ thẩm thấu oxy C230G được thiết kế để đo lường sự thẩm thấu oxy của các loại màng nhực, tấm, giấy, bao bì và vật liệu liên quan đến đóng gói trong các lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế, các hóa chất sử dụng hàng ngày, các ngành công nghiệp điện hoặc quang điện. Thiết bị sử dụng cảm biến phân tích khí thế hệ mới của Labthink giúp nó đạt đến độ chuẩn xác và ổn định ở cấp độ cao trên toàn thế giới.

1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn

 ISO 15105-2, ASTM D3985, ASTM F2622, ASTM F1307, ASTM F1927 

2. Ứng dụng

Màng nhựa, Tấm, Bao bì, Tấm mặt sau cho pin năng lượng mặt trời, vỉ thuốc, ống nhựa, tấm màng nhựa của pin

3. Thông số kỹ thuật

 

Phạm vi kiểm tra:           0.005 ~   200 cm3/m2·d (for Film);

                                        0.000025  ~  1 cm3/pkg·d (for Package)

Độ chính xác :                0.0001 cm3/m2·d

Lặp lại :                          Bigger one of ±0.05 and 2% cm3/m2·d

Nhiệt độ :                        10°C~55C  ± 0.2°C

Độ ẩm:                            0%, 5% ~ 90%±1%

Kích thước mẫu :           108 mm x 108 mm

Độ dày mẫu :                  ≤3 mm

 Khu vực thử nghiệm :   50 cm2

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ