Bút thử Corona Arcotest Quicktest Dyne 38

Bút thử Corona Arcotest Quicktest Dine 38 là thiết bị được sử dụng để xác định sức căng bề mặt của sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm nhựa, kim loại.

Bút thử Corona Arcotest Quicktest Dine 38 là gì?

Bút thử Corona Arcotest Quicktest Dine 38 là thiết bị được sử dụng để xác định sức căng bề mặt của sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm nhựa, kim loại.

Sức căng bề mặt là một tiêu chí quyết định tới độ bám dính của các vật liệu phủ như mực, in, keo dán, vecni…lên bề mặt sản phẩm nhựa, kim loại. Năng lượng bề mặt được tính bằng đơn vị mN/m (mili Newton trên mét) hoặc được tính bằng giá trị Dyn/cm (Dyne trên mỗi centimet).

Ưu điểm

  • Thao tác dễ dàng
  • Lý tưởng cho các mẫu thử nhanh polyolefin
  • Không cần lau sạch, hiển thị kết quả thử nghiệm lâu
  • HIển thị rõ ràng nhờ màu đỏ nổi bật

Bút thử Quicktest 38

Bút thử Quicktest 38 Jumbo

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ