Bút thử sức căng bề mặt corona ARCOTEST

Bút thử sức căng bề mặt corona ARCOTEST là thiết bị được sử dụng để xác định sức căng bề mặt của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nhựa, kim loại. Sức căng của bề mặt được thể hiện bằng những đường kẻ mực trên sản phẩm, mục đích để kiểm tra năng lượng của bề mặt sản phẩm (độ bám dính)

Bút thử sức căng bề mặt corona ARCOTEST là thiết bị được sử dụng để xác định sức căng bề mặt của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nhựa, kim loại.

Sức căng bề mặt là một tiêu chí quyết định tới độ bám dính của các vật liệu phủ như mực, in, keo dán, vecni…lên bề mặt sản phẩm nhựa, kim loại. Năng lượng bề mặt được tính bằng đơn vị mN/m (mili Newton trên mét) hoặc được tính bằng giá trị Dyne/cm (Dyne trên mỗi centimet).

Dyne: từ 22 đến 60 dyne

Sức căng của bề mặt được thể hiện bằng những đường kẻ mực trên sản phẩm, mục đích để kiểm tra năng lượng của bề mặt sản phẩm (độ bám dính)

Bút thử sức căng bề mặt Arcotest

Bút thử Corona Arcotest

Bút Arcotest

 

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ