Các sản phẩm cung cấp của Labthink Việt Nam

Đăng lúc 16:47:20 11/12/2020

Labthink Vietnam - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA VỸ là đại lý chính thức Labthink tại Việt Nam

Liên h: 0962728284

Oxygen Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu oxy

Oxygen Transmission Rate Tester: Máy kiểm tra tỷ kệ truyền oxy

Gas Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu khí

Differential and Pressure Method: Phương pháp áp suất vi sai

Container Gas Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu khí

Organic Gas Permeation Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu khí hữu cơ

Water Vapor Transmission Rate Tester: Máy kiểm tra tỷ lệ thẩm thấu hơi nước

Water Vapor Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước

Electrolytic Detection Method Water Vapor Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu hơi nước theo phương pháp điện phân

Air Permeability Tester: Máy kiểm tra thẩm thấu không khí

Tensile Tester: Máy đo độ bền kéo

Tensile Testing Machine: Máy đo độ bền kéo

Universal Testing Machine: Máy kiểm tra đa năng

Medical Packaging Tester: Máy kiểm tra đóng gói trong y tế

Heat Seal Tester: Máy đo nhiệt hàn dán

Heat Seal and Hot Tack Tester: Máy đo nhiệt hàn dán và nhiệt dán nóng

Gradient Heat Seal Tester: Máy đo nhiệ hàn dán Gradient

Inclined Surface Coefficient of Friction Tester: Máy đo hệ số ma sát bề mặt nghiêng

Coefficient of Friction Tester: Máy đo hệ số ma sát

Friction/Peel Tester: Máy kiểm tra bóc tách/ma sát

Peel Tester: Máy kiểm tra bóc tách (Peel test) è should show English one together

Box Compression Tester: Máy kiểm tra độ nén của thùng

Box Compression Testing Machine: Máy kiểm tra độ nén của thùng

Digital Torque Tester: Máy kiểm tra lực xoay tự động

Hot Tack Tester Máy kiểm tra dán nóng

Portable Heat Seal Strength Tester: Máy kiểm tra lực hàn dán cầm tay

Thickness Measurement 1(Máy kiểm tra độ dày)

Elmendorf Tearing Tester: Máy kiểm tra độ bền xé Elmendorf

Falling Dart Impact Tester: Máy đo độ bền va đập thẳng

Film Pendulum Impact Tester: Máy đo độ bền va đập con lắc cho màng

Film Free Shrink Tester: Máy đo độ co màng tự do

Thermal Shrinkage Tester: Máy đo độ co nhiệt

Heat Shrinkage Tester: Máy đo độ co nhiệt

Package Headspace Analyzer: Máy phân tích không gian đầu bao bì

Headspace Gas Analyzer: Máy phân tích khí không gian đầu

Vacuum Packaging Analyzer: Máy phân tích chân không bao bì

Leak Tester: Máy kiểm tra rò rỉ khí

Leak and Seal Strength Detector: Máy kiểm tra rò rỉ khí và độ bền dán

Gelbo Flex Tester: Máy kiểm tra Gelbo Flex

Primary Adhesive Tester: Máy kiểm tra độ dính đầu tiên

Lasting Adhesive Tester: Máy kiểm tra độ dính kéo dài

Rub tester: Máy kiểm tra chà xát

Ink Rub Tester: Máy kiểm tra chà xát mực in

Fogging Tester: Máy kiểm tra tạo sương

Evaporation Residue Tester: Máy kiểm tra độ bay hơi

On-site Torque Tester: Máy kiểm tra lực xoay tại chỗ

On-Site Leak Tester: Máy kiểm tra rò rỉ khí tại chỗ

On-Site Leak & Seal Tester: Máy kiểm tra rò rỉ khí và độ bền dán tại chỗ

On-Site Headspace Gas Tester: Máy phân tích khí không gian đầu tại chỗ

On-Site Volume & Weight Analyzer: Máy phân tích chân không và trọng lượng tại chỗ

Products

CLASSIC SERIES

CLASSIC + BIG DATA

Brand

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Medical Packaging Tester

MED-01

i-Meditek 1300

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Stripping Tester

BLD-200N

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Adhesive Tensile & Shear Tester

NLW-20

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Friction & Peel Tester

FPT-F1

i-Coftek 3500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Primary Adhesive Tester

CZY-G

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Lasting Adhesive Tester

CZY-6S

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Lasting Adhesive Tester

CLASSIC 920

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Adhesive Tape Roller

CLASSIC 920

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Disk Stripping Tester

BLJ-02

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Fogging Tester

FT-F1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Air Permeability Tester

TQD-G1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Air Permeability Tester

TQD-G1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

BTY-B2P

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (B)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (M)

i-Strentek 1200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

 

MEGA 1500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CA

i-Thickness 4400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-C2A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CB

i-Thickness 4100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Free Shrink Tester

RSY-R2

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Thermal Shrinkage Tester

FST-02

i-Thermotek 2710

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Air Permeability Tester

TQD-G1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (B)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (M)

i-Strentek 1200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

 

MEGA 1500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-C2A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CB

i-Thickness 4100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

 

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Free Shrink Tester

RSY-R2

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Thermal Shrinkage Tester

FST-02

i-Thermotek 2710

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Air Permeability Tester

TQD-G1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Box Compression Tester

XYD-15K

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Box Compression Tester

 

i-Boxtek 1700

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/330

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/230

i-Hydro 7900

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/030

i-Hydro 7310

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/130

W3/130

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/130

i-Hydro 7400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/060

i-Hydro 7320

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/062

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/0120

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

TSY-W3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Permeability Tester

TSY-W3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (B)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (M)

i-Strentek 1200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

 

MEGA 1500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CA

i-Thickness 4400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-C2A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CB

i-Thickness 4100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Oxygen Transmission Rate Test System

OX2/230

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Oxygen Transmission Rate Test System

OX2/231

i-Oxtra 7600

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/330

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/230

i-Hydro 7900

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/030

i-Hydro 7300

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/031

i-Hydro 7310

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/130

i-Hydro 7400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/060

i-Hydro 7320

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/062

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/0120

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

TSY-W3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V1

i-Gastra 7100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V2

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-VBS

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

DM2/330

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

G2/131

i-Gastra 7210

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

G2/132

i-Gastra 7200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Organic Gas Transmission Rate Test System

OR2/410

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Organic Gas Transmission Rate Test System

ERT-01

i-Resitest 8100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (B)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (M)

i-Strentek 1200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Stripping Tester

BLD-200N

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Heat Seal Tester

HST-H3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Heat Seal Tester

HST-H6

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gradient Heat Seal Tester

GHS-03

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gradient Heat Seal Tester

CLASSIC 513

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Hot Tack Tester

HTT-L1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Hot Tack Tester

 

i-Thermotek 2400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

W3/0120

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Water Vapor Transmission Rate Test System

TSY-W3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V2

i-Gastra 7100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-V3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

VAC-VBS

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

DM2/330

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

G2/131

i-Gastra 7210

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gas Permeability Tester

G2/132

i-Gastra 7200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Organic Gas Transmission Rate Test System

OR2/410

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Evaporation Residue Constant Weight Tester

ERT-01

i-Resitest 8100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (B)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (M)

i-Strentek 1200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (PC)

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

XLW (EC)

i-Strentek 1100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Tensile Tester

 

MEGA 1500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Universal Testing Machine

 

MEGA 1510

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Medical Packaging Tester

MED-01

i-Meditek 1300

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Stripping Tester

BLD-200N

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Heat Seal Tester

HST-H3

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Heat Seal Tester

HST-H6

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gradient Heat Seal Tester

GHS-03

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Gradient Heat Seal Tester

CLASSIC 513

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Hot Tack Tester

HTT-L1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Hot Tack Tester

 

i-Thermotek 2400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Portable Heat Seal Strength Tester

PSST-100

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Coefficient of Friction Tester

MXD-01

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Coefficient of Friction Tester

MXD-01A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Coefficient of Friction Tester

MXD-02

i-Coftek 3300

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Inclined Surface Coefficient of Friction Tester

COF-P01

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Friction & Peel Tester

FPT-F1

i-Coftek 3500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CA

i-Thickness 4400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-C2A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CB

i-Thickness 4100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Tear Tester

SLY-S1

i-Lacera 5500

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Falling Dart Impact Tester

BMC-B1

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Falling Dart Impact Tester

FDI-01

i-Freefall 5100

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Pendulum Impact Tester

FIT-01

i-Pendum 5200

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Free Shrink Tester

RSY-R2

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Film Free Shrink Tester

FST-02

i-Thermotek 2710

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Flex Durability Tester

FDT-02

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Auto Stripping Tester

BLD-200N

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-CA

i-Thickness 4400

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

Thickness Tester

CHY-C2A

 

LABTHINK VIETNAM, Hoa Vy Trading

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ