Hệ số ma sát là gì?

Đăng lúc 16:30:01 22/01/2019

Hệ số ma sát – COF (coefficient of friction) là tỷ lệ giữa tỷ lệ lực cần thiết để di chuyển một bề mặt so với tổng lực tác dụng bình thường lên các bề mặt đó.

Hệ số ma sát – COF (coefficient of friction) là tỷ lệ giữa tỷ lệ lực cần thiết để di chuyển một bề mặt so với tổng lực tác dụng bình thường lên các bề mặt đó.


Hệ số ma sát bao gồm 2 loại: Hệ số ma sát tĩnh và hệ số ma sát động. Trong đó:
1.1 Hệ số ma sát tĩnh: là tỷ lệ giữa tỷ lệ lực cần thiết để di chuyển một bề mặt so với tổng lực tác dụng bình thường lên các bề mặt đó, tại thời điểm chuyển động bắt đầu. 


1.2 Hệ số ma sát động: là tỷ lệ giữa tỷ lệ lực cần thiết để di chuyển một bề mặt so với tổng lực tác dụng bình thường lên các bề mặt đó, một khi chuyển động đó được tiến hành. Có thể hiểu đơn giản, hệ số ma sát tĩnh là hệ số ma sát có được bắt đầu quá trình di chuyển tạo ra ma sát.
Hệ số ma sát là đại lượng quan trọng trong ngành bao bì vì nó giúp kiểm soát độ trơn của bao bì, đảm bảo hệ số ma sát không quá cao dẫn đến tình trạng bao bì không mở được hoặc bị rít.
Hệ số ma sát trong ngành bao bì được kiểm soát chủ yếu theo 2 tiêu chuẩn phổ biến là ASTM D1894 và ISO 8295.

Máy đo hệ số ma sát thông thường sẽ được thiết kế để đo được theo 02 tiêu chuẩn nêu trên.

máy đo hệ số ma sát MXD-02 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ