Xác định sức căng bề mặt bao bì

Đăng lúc 09:56:59 21/11/2020

Sức căng bề mặt bao bì được xác định bằng cách kẻ mực thử lên các bề mặt cần đánh giá dưới dạng một đường kẻ dài vài cm và quan sát sự thay đổi của đường kẻ mực.

Trong ngành sản xuất bao bì, một trong những tiêu chuẩn về chất lượng đó là sức căng bề mặt bao bì. 

Sức căng bề mặt được xác định bằng bút thử sức căng bề mặt, được thực hiện bằng cách kẻ mực thử lên các bề mặt cần đánh giá dưới dạng một đường kẻ dài vài cm và quan sát sự thay đổi của đường kẻ mực.

Nếu đường kẻ này co lại trong vòng 2 hoặc 4 giây – tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của mực – OFS của bề mặt thử thấp hơn OFS của mực thử.

Bút thử Corona 

Bút thử Corona là loại bút sử dụng để kiểm tra sức căng bề mặt của bao bì. Sản phẩm được sử dụng chủ yếu trong các phòng thí nghiệm, các nhà in bao bì với mục đích kiểm tra việc xử lý corona trên màng nhựa có được thực hiện chính xác theo yêu cầu. Bút sử dụng dễ dàng như bất cứ một chiếc bút đánh dấu thông thường nào.

Cách do sức căng bề mặt bao bì bằng bút thử Corona

  • Vẽ bằng bút trên vùng kiểm tra khoảng 1 inch
  • Kiểm tra thời gian mất mực thay đổi, tan nhỏ hoặc làm cho mực co lại. Sau 2 giây, không có gì thay đổi, lặp lại thử nghiệm với bút sức căng bề mặt tiếp theo cao hơn.
  • Dyne Test Pen thích hợp là mất 4 giây cho đến khi mực thay đổi hoặc mực bị co rút lại
  • Sức căng bề mặt cần nhiều hơn 10 dyne so với mực, keo, lớp phủ.
  • Khi chất lỏng rơi xuống bề mặt vật liệu, nếu sức căng của bề mặt của vật liệu thấp hơn sức căng bề mặt của mực, hình dạng của mực là những nét đứt.
  • Nếu sức căng của vật liệu lớn hơn sức căng của mực, hình dạng mực sẽ là những nét liền, in đều được lan truyền trên bề mặt.
Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ