Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Keo chân không APIEZON L/H/M/N/W/T

Keo chân không APIEZONchuyên dùng cho các máy kiểm tra WVTR và OTR. 

Dòng sản phẩm APIEZON là một seri bao gồm nhiều mã hàng khác nhau thích hợp với nhiều điều kiện sử dụng và thời gian khác nhau.

Keo chân không APIEZON L/H/M/N/W/T chuyên dùng cho các máy kiểm tra WVTR và OTR. 

Dòng sản phẩm APIEZON là một seri bao gồm nhiều mã hàng khác nhau thích hợp với nhiều điều kiện sử dụng và thời gian khác nhau.

Thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ