Máy kiểm tra độ kín bao bì trong công nghiệp

Đăng lúc 14:49:18 28/01/2021

Máy kiểm tra độ kín bao bì MFY-01 (Máy kiểm tra rò rí khí MFY-01) áp dụng nguyên tắc kiểm tra theo phương pháp áp suất âm (chân không) và thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn GB / T 15171, ASTM D3078.

Máy kiểm tra độ kín bao bì MFY-01 (Máy kiểm tra rò rí khí MFY-01) áp dụng nguyên tắc kiểm tra theo phương pháp áp suất âm (chân không) và thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn GB / T 15171, ASTM D3078. Phù hợp để kiểm tra niêm phong của các bộ phận đóng gói trong thực phẩm, dược phẩm, hóa chất hàng ngày và các ngành công nghiệp khác. 

Công nghệ niêm phong của bao bì có thể so sánh và đánh giá hiệu quả qua sủ dùng máy kiểm tra độ kín bao bì MFY-01  đồng thời cung cấp cơ sở khoa học để xác định các yêu cầu kỹ thuật liên quan.  

Ngoài ra, máy kiểm tra độ kín bao bì MFY-01 cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tính năng niêm phong của các mẫu sau các thử nghiệm thả và áp suất, và có thể được sử dụng như một công cụ chuyên nghiệp để chứng nhận QS trong ngành bao bì thực phẩm.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ