Máy kiểm tra hàn dán Gradient Classic 513

Máy kiểm tra hàn dán Gradient Classic 513 được thiết kế chuyên nghiệp để xác định khả năng gia nhiệt của màng nhựa, màng hỗn hợp, giấy tráng và các màng dán khác với tốc độ niêm phong, áp suất và 5 chế độ nhiệtđộ khác nhau. Khả năng chịu nhiệt của vật liệu ghép / niêm phong nhiệt sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố của điểm nóng chảy, tính ổn định nhiệt độ, tính lưu động và độ dày. Các thông số nhiệt độ sẽ đạt tới độ chính xác và hiệu quả thông qua dụng cụ này

Máy kiểm tra hàn dán Gradient Classic 513 được thiết kế chuyên nghiệp để xác định khả năng gia nhiệt của màng nhựa, màng hỗn hợp, giấy tráng và các màng dán khác với tốc độ niêm phong, áp suất và 5 chế độ nhiệtđộ khác nhau. Khả năng chịu nhiệt của vật liệu ghép / niêm phong nhiệt sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố của điểm nóng chảy, tính ổn định nhiệt độ, tính lưu động và độ dày. Các thông số nhiệt độ sẽ đạt tới độ chính xác và hiệu quả thông qua dụng cụ này

1. Ứng dụng

Màng nhựa, Keo dán và Nhãn, vật liệu đóng gói

 

2. Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ niêm phong :      từ nhiệt độ phòng ~ 250°C

Độ chính xác :                   ±0.2°C

Độ phân giải nhiệt độ :      0.1°C

Nhiệt độ Gradient :            ≤20°C

Thời gian dừng tại :           0.5~999.9 s

áp lực niêm phong:             0.1 MPa ~ 0.7MPa

Khu vực niêm phong :       40 mm x 10 mm each

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ