Mực thử Arcotest Blue

Mực thử Arcotest Blue là chất lỏng có màu xanh dương dùng để xác định sức căng bề mặt được xác định.

Mực thử Arcotest Blue là chất lỏng có màu xanh dương dùng để xác định sức căng bề mặt được xác định.

Có các loại trong phạm vi sức căng bề mặt từ 18,4 đến 105 mN/m. Được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút (28 đến 72 mN/m). Được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút (28 đến 72 mN/m).

Mực thử BLUE dưới dạng chai

 • Có các loại từ 18,4 đến 105 mN/m
 • (18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m là loại không màu)
 • Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
 • Thời gian đọc 2 giây
 • Có các loại đóng chai 10, 100 và 250 ml
 • giá trị riêng lẻ cũng như bộ 7x 10ml

Bút mực thử BLUE

 • Có các loại từ 28 đến 60 mN/m trong 1 bước và
 • từ 62 đến 72 mN/m trong 2 bước
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m 
 • Thời gian đọc 2 giây
 • thao tác đơn giản
 • Không bị đổ
Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ