Mực thử Arcotest Pink

Mực thử PINK là chất lỏng màu hồng sử dụng để thử nghiệm với sức căng bề mặt xác định, được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút và không độc.hại

Mực thử PINK là chất lỏng màu hồng sử dụng để thử nghiệm với sức căng bề mặt xác định.

Các loại mực thử PINK này có thể được sử dụng thay thế cho loại mực thử BLAU, vì việc sử dụng và thao tác chúng cũng phù hợp theo tiêu chuẩn DIN 53364 và ISO 8296.
Các loại mực thử PINK được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút và không độc.hại

Mực thử PINK dưới dạng chai

 • Có các loại từ 22 đến 60 mN/m
 • Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
 • Thời gian quan sát từ 22 đến 26 mN/m: 2 giây.
 • Thời gian quan sát từ 28 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • Thời gian quan sát từ 45 đến 60 mN/m: 2 giây.
 • Có các loại đóng chai 10, 100 và 250 ml
  hoặc theo bộ 7 x 10 ml

Bút mực thử PINK

 • Có các loại từ 22 đến 60 mN/m
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
 • Thời gian quan sát từ 22 đến 26 mN/m: 2 giây.
 • Thời gian quan sát từ 28 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • Thời gian quan sát từ 45 đến 60 mN/m: 2 giây.
 • thao tác đơn giản
 • Không bị đổ
 • Có các bộ 4, 6 và 8 hoặc dưới dạng bút đơn dung tích 5 ml

Bút thử PINK Jumbo

 • Có các loại từ 30 đến 44 mN/m
 • Chiều rộng đường kẻ mực 15 mm
 • Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
 • Thời gian quan sát từ 30 đến 44 mN/m: 4 giây.
 • thao tác đơn giản
 • Lý tưởng để thử nghiệm các bề mặt rộng lớn
 • Có các bộ 4, 6 và 8 hoặc dưới dạng bút đơn dung tích 17 ml
Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ