Mực thử Arcotest Organic

Mực thử Arcotest Organic là chất lỏng có màu xanh lá dùng để thử nghiệm độ căng bề mặt trong ngành bao bì, in ấn, sơn phủ... Sản phẩm phát triển đặc biệt để có thể cung cấp một loại mực không độc hại và không cần dán nhãn.

Mực thử Arcotest Organic là chất lỏng có màu xanh lá dùng để thử nghiệm độ căng bề mặt trong ngành bao bì, in ấn, sơn phủ... Sản phẩm phát triển đặc biệt để có thể cung cấp một loại mực không độc hại và không cần dán nhãn.

Mực thử Arcotest Organic là vật dụng giúp cho các chuyên viên phòng thí nghiệm có kiểm tra sức căng bề mặt mẫu một cách nhanh chóng, chính xác với chi phí đầu tư thấp.

Ưu điểm 

- Không yêu cầu dán nhãn

- Không độc hại, gây hại môi trường

- Không gây hại cho sức khỏe

Mực thử Arcotest Organic được cung cấp dưới dạng chai hoặc bút, từ 31 đến 46 mN/m (Dyn/cm).

Mực thử Arcotest ORGANIC dạng chai

• có các loại từ 31 đến 46 mN/m
• Độ chính xác +/- 0,5 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• Đóng chai dạng 10, 100 và 250 ml hoặc theo bộ 7 x 10 ml

Bút nỉ Arcotest ORGANIC

• có các loại từ 31 đến 46 mN/m
• Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• thao tác đơn giản
• không bị đổ
• Chiều rộng đường kẻ: 5 mm
• được cung cấp dưới dạng bộ 4, 6 và 8 cái hoặc dưới dạng một bút đơn có dung tích 5 ml

Bút nỉ Arcotest ORGANIC Jumbo

• có các loại từ 32 đến 46 mN/m trong 2 bước
• Độ chính xác +/- 1,0 mN/m
• Thời gian quan sát: 2 giây
• thao tác đơn giản
• Chiều rộng đường kẻ: 15 mm
• lý tưởng để thử nghiệm các bề mặt rộng lớn
• được cung cấp dưới dạng bộ 4, 6 và 8 cái hoặc dưới dạng một bút đơn có dung tích 17 ml

 

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ