Thiết bị kiểm tra độ nén thùng carton XYD-15K

Thiết bị kiểm tra độ nén thùng carton XYD-15K được dùng trong kiểm tra áp lực nén, thay đổi hình dạng và kiểm tra khi chồng các hộp các – tông, các loại sọt cấu trúc tổ ong, chai nhựa (chai dầu ăn và cái nước khoáng), thùng IBC, hộp giấy và các loại bao gói khác.

Thiết bị kiểm tra độ nén thùng carton XYD-15K được dùng trong kiểm tra áp lực nén, thay đổi hình dạng và kiểm tra khi chồng các hộp các – tông, các loại sọt cấu trúc tổ ong, chai nhựa (chai dầu ăn và cái nước khoáng), thùng IBC, hộp giấy và các loại bao gói khác.

1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn

Thiết bị kiểm tra độ nén thùng carton XYD-15K

2. Ứng dụng

Thiết bị kiểm tra độ nén thùng carton XYD-15K hộp được dùng trong kiểm tra áp lực nén, thay đổi hình dạng và kiểm tra khi chồng các hộp các – tông, các loại sọt cấu trúc tổ ong, và các loại bao gói khác.

3. Thông số kỹ thuật

– Dải kiểm tra:                                   15kN hoặc 45kN (tùy chọn)
– Độ chính xác:                                  ±1%
– Độ phân giải lực:                            1daN
– Độ phân giải độ vặn méo:               0.1mm
– Tốc độ kiểm tra:                              5; 10; 12,7mm/phút
– Khoảng không đặt mẫu kiểm tra:   1 (D) x 1 (N) x 1,3 (C) m

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ